Μπρουσκέτα με Lurpak Soft με μειωμένα λιπαρά και καγιανά με σύγκλινο

15
Μπρουσκέτα με Lurpak Soft με μειωμένα λιπαρά και καγιανά με σύγκλινο

Υλικά