Βασικοί όροι χρήσης αυτής της ιστοσελίδας

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται από την Arla Foods Hellas.

Για οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση infogr@arlafoods.com, ή γράψτε μας στην διεύθυνση:  

Arla Foods Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.Ε. 
Κηφισίας 6-8 Μαρούσι 15125
Τηλ. 210 8196100


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.arlafoods.gr (εφ’ εξής «ιστοσελίδα») με βάση τους όρους χρήσης που αναγράφονται παρακάτω. 
Όροι Χρήσης

Με την είσοδο και χρήση αυτής της ιστοσελίδας δεσμεύεστε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους ή οποιοδήποτε τμήμα τους δεν πρέπει να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.

Η Arla Foods διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Η κατ’ επανάληψη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από μέρους σας κατόπιν οποιασδήποτε αλλαγής στους όρους χρήσης δηλώνει την συγκατάθεσή σας στην δέσμευση από τους προσαρμοσμένους όρους χρήσης. Κανένα τμήμα των παρόντων όρων χρήσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόρριψη άλλων νομικών δικαιωμάτων σας.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά τους όρους χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν θα αποδεχτείτε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να διακόψετε αμέσως την χρήση αυτής της ιστοσελίδας. 

1. Ακρίβεια περιεχομένου
Η Arla Foods καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο, ωστόσο, η Arla Foods δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση (εκφρασθείσα, υπονοούμενη ή άλλη) σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η Arla Foods διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί πληροφορίες από την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι αναγραφόμενες πληροφορίες σχετικές με το θρεπτικό περιεχόμενο ή τα οφέλη προς την υγεία που προκύπτουν από την χρήση των προϊόντων Arla, ή σχετικές με άλλα ιατρικά θέματα, είναι γενικής φύσεως. Δεν αποτελούν υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια. Αντίθετα, θα πρέπει να θέτετε συγκεκριμένα ερωτήματα στον γιατρό σας. Αν παρ’ όλα αυτά επιλέξετε να βασιστείτε σε πληροφορίες που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα η ευθύνη είναι απόλυτα δική σας και η Arla Foods δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα αποτελέσματα.  

2. Πνευματική ιδιοκτησία


Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα στοιχεία ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, το λογισμικό και όλοι οι κώδικες HTML ή άλλοι, παραμένουν ανά πάσα στιγμή δεσμευμένοι για χρήση από την Arla Foods και μόνο και υπάγονται στην προστασία της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αλλάζουν, να αντιγράφουν, να διανέμουν, να εκπέμπουν, να προβάλουν, να αναδιανέμουν, να αναπαράγουν, να εκδίδουν, να διαθέτουν στο κοινό, να αδειοδοτούν, να εκμεταλλεύονται εμπορικά, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να μεταφέρουν, ή να πωλούν οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα, μόνιμα ή περιστασιακά, χωρίς να λάβουν γραπτή άδεια περί αυτού από την Arla Foods.

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βάσεων δεδομένων και άλλα πνευματικά δικαιώματα, όλα από τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της Arla Foods εφ’ όσον δεν υπάρχει δήλωση περί του αντιθέτου. Η αντιγραφή των παραπάνω πληροφοριών και μεταφορά τους σε άλλον κομιστή ή τοποθεσία με σκοπό την δημοσίευση, την αναπαραγωγή ή την διανομή απαγορεύεται ρητώς.  

Όλα τα εμπορικά σήματα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε αποτελούν ιδιοκτησία της Arla Foods, είτε η Arla Foods έχει εξασφαλίσει άδεια για την χρήση τους στην ιστοσελίδα.

Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε άδεια χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που αναρτάται στην ιστοσελίδα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση: arla@arlafoods.com 

3. Απαγόρευση εμπορικής χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα μόνο κατά τον τρόπο που ρητώς σας έχει εξουσιοδοτήσει η Arla Foods ή οι αδειοδότες της.
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα της Arla Foods. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτήν μόνιμα ή περιστασιακά για να προωθήσουν οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης (όχι αποκλειστικά) και της διαφήμισης, ή προώθησης, ή δημιουργίας δράσεων σε άλλη ιστοσελίδα.

4. Υπερσυνδέσεις

Η Arla Foods μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να συμπεριλάβει υπερσυνδέσεις στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, οι οποίες να οδηγούν σε ιστοσελίδες που δεν υπάγονται στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο της Arla Foods. Τέτοιες υπερσυνδέσεις παρέχονται καθαρά για την διευκόλυνση των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η Arla Foods δεν έχει κανέναν έλεγχο και συνεπώς δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων, το περιεχόμενό τους ή τους όρους χρήσης τους.
Σας συστήνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης αυτών των εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων πριν κάνετε χρήση τους. 

5. Περιορισμός Ευθύνης

Το διαδίκτυο είναι από την φύση του ένα ασταθές μέσο. Συνεπώς αποδέχεστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρεται με κάθε επιφύλαξη λειτουργίας και διαθεσιμότητας.
H Arla Foods λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, η Arla Foods δεν παρέχει εχέγγυα ότι η ιστοσελίδα δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα διακοπής λειτουργίας, ταχύτητας, ασφάλειας ή λαθών, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται, ή ότι η ιστοσελίδα και ο κομιστής (server) που την φιλοξενεί θα είναι απολύτως ελεύθερα ιών λογισμικού (virus), κολλημάτων (bugs) ή άλλων ελαττωμάτων.
Ενώ η Arla Foods δεν εξαιρείται ευθυνών για τυχόν θάνατο ή σωματική βλάβη που  θα προκληθούν από δική της αμέλεια, ωστόσο, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους αποδέχεστε ότι η Arla Foods δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύψει σε εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Οφείλετε να λάβετε τις προφυλάξεις σας (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εγκατάσταση επαρκούς προστασίας από ιούς), ώστε να διαφυλαχθείτε έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς.  

6. Εμπιστευτικότητα

Για την εμπιστευτικότητα διαβάστε περισσότερα εδώ.

7. Νομοθεσία

Οι παρόντες όροι υπάγονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους υπάγεστε στην δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.