ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ημερομηνία κλήρωσης:    5 Απριλίου 2023

Διάστημα διαγωνισμού:    16 - 30 Μαρτίου 2023

Για την αποστολή των στοιχείων σας και τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω πεδίου αποδοχής της πολιτικής απορρήτου της Arla (ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ) και των όρων του διαγωνισμού , αφού τα διαβάσετε και συμφωνείτε.