ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ημερομηνία κλήρωσης:   08/12/2023  

Διάστημα διαγωνισμού:   16/11/2023 – 30/11/2023  

Ημερομηνία κλήρωσης:   08/12/2023  

Διάστημα διαγωνισμού:   16/11/2023 – 30/11/2023  

Για την αποστολή των στοιχείων σας και τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω πεδίου αποδοχής της πολιτικής απορρήτου της Arla (ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ) και των όρων του διαγωνισμού , αφού τα διαβάσετε και συμφωνείτε.

Για την αποστολή των στοιχείων σας και τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του παρακάτω πεδίου αποδοχής της πολιτικής απορρήτου της Arla (ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ) και των όρων του διαγωνισμού , αφού τα διαβάσετε και συμφωνείτε.