Πως διαχειριζομαστε την ασφαλεια των τροφιμων

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Με απλά λόγια, οι παράγοντες φυσικής επικινδυνότητας περιλαμβάνουν οτιδήποτε μπορούμε να αγγίξουμε και να αισθανθούμε γενικότερα. Αυτό για παράδειγμα περιλαμβάνει αντικείμενα όπως βίδες, γυαλί, θραύσματα κτλ..

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν καταλήγουν ξένα σώματα στα προϊόντα μας, εκπαιδεύοντας στην προληπτική συμπεριφορά, υπαλλήλους και τεχνήτες οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν προσωρινά στο γαλακτοκομείο. Οι τεχνήτες για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κενά δοχεία του γαλακτοκομείου για να αποθηκεύουν βίδες.

Ένα διαφορετικό παράδειγμα θα μπορούσε επίσης να έχει τη μορφή συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, για την επεξεργασία / κοπή γυαλιού στις εγκαταστάσεις, όπως η αναγκαστική χρήση ειδικής επίστρωσης η οποία εμποδίζει τα θραύσματα του γυαλιού να καταλήγουν μέσα στα προϊόντα.

Στην περίπτωση ατυχήματος, υπάρχουν αντίστοιχες διαδικασίες αντιμετώπισης:

  1. Η παραγωγή στην περιοχή του ατυχήματος αναστέλλεται.
  2. Τα προϊόντα που βρίσκονται σε κίνδυνο απομονώνονται.
  3. Υποκινούνται διαδικασίες καθαρισμού.
  4. Αν κριθεί αναγκαίο, ξεκινάει  ανίχνευση μετάλλων επί τόπου.

Σχεδιασμόςυγιεινήςμηχανημάτωνκαιεξοπλισμού

  • Χρήση παξιμαδιών ασφαλείας ώστε να μην χαλαρώνουν και πέφτουν. 
  • Ο εξοπλισμός παραγωγής σχεδιάζεται με κριτήριο την αποφυγή γωνιών και άλλων περιοχών οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν και την πρόληψη διαρροής λαδιού μηχανής μέσα στα προϊόντα. 
  • Όταν οι σωλήνες συγκολλούνται, επενδύονται με προστατευτικό υλικό στο εσωτερικό τους, για την αποφυγή εισαγωγής υπολειμμάτων μέσα στην περιοχή παραγωγής και για την πρόληψη ρωγμών οι οποίες εμποδίζουν τον σωστό τους καθαρισμό.