Μοσχαρίσιες κόντρα γάλακτος με αρωματικό βούτυρο Lurpak Soft με μειωμένα λιπαρά

Μοσχαρίσιες κόντρα γάλακτος με αρωματικό βούτυρο Lurpak Soft με μειωμένα λιπαρά

Υλικά