Κριθαρότο με portobello, ασπρομανίταρα και πλευρώτους

Κριθαρότο με portobello, ασπρομανίταρα και πλευρώτους

Υλικά