Φωλιές µε πανσέτα και τυριά στο φούρνο

Φωλιές µε πανσέτα και τυριά στο φούρνο

32

Από τον Σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου

Υλικά