Εμπιστευτικότητα

Η Arla Foods γνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία και μεριμνά ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιδήποτε τέτοια πληροφορία της γνωστοποιηθεί θα αντιμετωπιστεί ως πολύτιμη ιδιοκτησία της.

Αυτή η πολιτική περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παραχωρηθεί θα παραμείνει ασφαλής και εμπιστευτική και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκε.

Η Arla Foods Ελλάς γνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει πως και που χρησιμοποιούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες. Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουμε λάβει ειδική μέριμνα ώστε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία περιέλθει στα χέρια μας να τύχει ιδιαίτερης προσοχής.

1. Προσωπικά δεδομένα

Οι μοναδικές πληροφορίες προσωπικής φύσεως που θα συλλέξουμε είναι οι προσωπικές σας πληροφορίες που θα μας παράσχετε εφ’ όσον κάνετε εγγραφή μέλους σε αυτή την ιστοσελίδα ή επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε σε οποιαδήποτε στιγμή να σας παραχωρήσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διαθέτουμε, εφ’ όσον μας το ζητήσετε.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία αυτόματα, παρά μόνο καταγράφει τον αριθμό διαδικτυακού πρωτοκόλλου του επισκέπτη . ο οποίος αναγνωρίζεται αυτόματα από τον κομιστή διαδικτύου (web server) o οποίος στην συνέχεια παραδίδει το περιεχόμενο στον υπολογιστή σας. Εφ’ όσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο θα έχετε έναν αριθμό διαδικτυακού πρωτοκόλλου που θα έχει μορφή σαν και αυτό το παράδειγμα: 197.188.58.9

Η παρούσα ιστοσελίδα κάνει χρήση της τεχνολογίας Cookies για να συλλέξει τεχνικές πληροφορίες για καθαρά στατιστικούς λόγους μη προσωπικής φύσης, από τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστείτε και οποίες χρειάζονται για σκοπούς συστεμικής διαχείρισης. Ένα Cookie είναι ένα μήνυμα που αποστέλλεται από τον κομιστή διαδικτύου (Web Server ) προς το πρόγραμμα πλοήγησης ιστού (Web Browser) στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιείται, επί παραδείγματι, για να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του επισκέπτη ώστε να καταγραφούν η επισκεψιμότητα και η επαναληπτικότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση Cookies μπορείτε να τα απαγορεύσετε αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε. Η επιλογή «Βοήθεια» που υπάρχει στα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης ιστού θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies.

2. Πιθανές χρήσεις προσωπικών στοιχείων

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας αποστείλετε θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κάποιον από τους παρακάτω σκοπούς:

  • Για να σας παράσχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες σύμφωνα με σχετικό αίτημά σας
  • Για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες της Arla Foods Hellas που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ή για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ.
  • Για εσωτερική χρήση
  • Για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
  • Για προσαρμόσουμε το περιεχόμενο ή/και την εμφάνιση της ιστοσελίδας στις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε επισκέπτη
  • Για να ειδοποιήσουμε τους χρήστες για τυχόν ενημερώσεις στην ιστοσελίδα
  • Για να επεξεργαστούμε και να δημοσιεύσουμε στατιστικές σχετικές με την  επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Ωστόσο, αυτές οι στατιστικές είναι ανώνυμες και δεν αναγνωρίζουν χρήστες. Διατηρούμε το δικαίωμα να παραχωρήσουμε αυτές τις ανώνυμες στατιστικές σε τρίτα μέρη για σκοπούς μάρκετινγκ.
  • Για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς αναφέρονται στο περιεχόμενο της

ιστοσελίδας (π.χ. για διαγωνισμούς στους οποίους θα επιλέξετε να εισέλθετε μέσω  της ιστοσελίδας).

3. Κοινοποίηση

Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2., δεν θα προωθήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος έξω από τα μέλη του Arla Foods Group χωρίς την συγκατάθεσή σας.

4. Αλλαγές στην πολιτική εμπιστευτικότητας 

Εφ’ όσον αποφασίσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική εμπιστευτικότητας θα αναρτήσουμε την ενημερωμένη πολιτική στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιαδήποτε πρακτική αλλαγή στην χρήση των προσωπικών στοιχείων σας θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας.